επιστράτηγος

ἐπιστράτηγος, ὁ (Α) [στρατηγός]
1. γενικός διοικητής επαρχίας στην Αίγυπτο
2. (στη Ρώμη) υποστράτηγος.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπιστρατήγω — ἐπιστράτηγος viceroy masc nom/voc/acc dual ἐπιστράτηγος viceroy masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιστρατήγους — ἐπιστράτηγος viceroy masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιστράτηγον — ἐπιστράτηγος viceroy masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Strategos — For the board game, see Stratego. Strategus redirects here. For the genus of beetle, see Strategus (beetle). Bust of an unidentified strategos with Corinthian helmet; Hadrianic Roman copy of a Greek sculpture of c. 400 BC Strategos, plural… …   Wikipedia

  • Heptanomis — (Greek: polytonic|ἡ Επτανομίς, in Ptol. iv. 5. § 55; more properly polytonic|Ἑπτὰ Νομοί or polytonic|Ἑπταπολίς, in Dionys. Perieg. 251; and sometimes polytonic|ἡ μεταζύ [γή] ; meaning Seven Nomes , a nome being a subdivision of ancient Egypt),… …   Wikipedia

  • Antinopolis — (Antinoöpolis) (Greek: polytonic|Ἀντινόου πόλις, Coptic Ansena, modern Sheikh Ibada) was a city founded at an older Egyptian village by the Roman emperor Hadrian to commemorate his deified young beloved, Antinous, on the east bank of the Nile,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.